Cenník zemných a výkopových prác

 Minibagrami (2-3t)

  • zemné a výkopové práce (vŕtanie vrtákom)
    23€ – 26€ bez DPH/h + doprava 0,9€ bez DPH/km + nakládka a vykládka
  • práca s kladivom
    30€ bez DPH/h + doprava 0,9€ bez DPH/km + nakládka a vykládka

Šmykovým nakladačom CAT – UNC

  • cena prác
    25€ – 27€ bez DPH/h + doprava 0,9€ bez DPH/km + nakládka a vykládka